Turbeskrivelser fra området vårt

Disse 38 turbeskrivelsene sto på trykk i Ringerikes Blad i 2014.

Noen av turene er også beskrevet på ut.no, se egen lenke etter datoen der dette er gjort.

Andre anbefalte områder (beskrivelser på ut.no):

Holleia, Krokskogen, Romeriksåsene

Holleia, Vikerfjell og Vassfaret