Turbeskrivelser fra området vårt

Her ligger turbeskrivelsene som sto i Ringerikes Blad i 2014.
Les beskrivelsene - og gled deg over å komme ut i områder du kanskje ikke kjente til?!