Turbeskrivelser fra området vårt

Her ligger en god del av turbeskrivelsene som sto i Ringerikes Blad i 2014. Vi kommer til å legge ut flere.
Les beskrivelsene - og gled deg over å komme ut i områder du kanskje ikke kjente til?!