Styret

Navn Rolle Adresse Telefon
Per R. Berger Leder Hjulmakerveien 42, 3531 Krokkleiva 416 61 060
Arne Aursland Nestleder Trulserudveien 15, 3515 Hønefoss 913 56 074
Karsten Lien Sekretær Heradsbygdveien 151, 3518 Hønefoss 909 99 867
Erik Brenden Styremedlem Stampehaugen 12, 3405 Lier 951 61 646
Karin Solberg Styremedlem Rudvangveien 22B, 3530 Røyse 958 80 826
Turid Bjørnum Varamedlem Haugkollen 5, 3514 Hønefoss 980 83 225
Miriam Hagge Varamedlem Gunnerengveien 56, 3512 Hønefoss  936 04 409

Bilder av tidligere styrer i DNT Ringerike

Styret valgt på årsmøtet i juni 2020. Fra venstre Turid Bjørnum, Stina Borgli, Karin Solberg,  Sascha Bucko (erstattet med Ole Magnus Grønli), Erik Brenden, styreleder Per Stubbraaten, sekretær Karsten Lien og nestleder Arne Aursland. Foran fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm og kontormedarbeider Ellen Næsje. Ikke tilstede: Odd Tangen.
Styret valgt på årsmøtet i juni 2020. Fra venstre Turid Bjørnum, Stina Borgli, Karin Solberg, Sascha Bucko (erstattet med Ole Magnus Grønli), Erik Brenden, styreleder Per Stubbraaten, sekretær Karsten Lien og nestleder Arne Aursland. Foran fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm og kontormedarbeider Ellen Næsje. Ikke tilstede: Odd Tangen. Foto: Erik Lunde


Styret i DNT Ringerike, valgt på årsmøtet i mars 2019. Fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm, Karsten Lien, Turid Bjørnum, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Stina Borgli, Odd Tangen, Erik Brenden, Karin Solberg, Finn Granum og Erik Lunde. Tom-Erik Bakkely Aasheim gikk ut av styret i oktober 2019.
Styret i DNT Ringerike, valgt på årsmøtet i mars 2019. Fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm, Karsten Lien, Turid Bjørnum, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Stina Borgli, Odd Tangen, Erik Brenden, Karin Solberg, Finn Granum og Erik Lunde. Tom-Erik Bakkely Aasheim gikk ut av styret i oktober 2019. Foto: Anne-Lise Tufte