Styret

Navn Rolle Adresse Telefon
Tom-Erik Bakkely Aasheim Leder Sole Terrasse 5, 3533 Tyristrand 409 17 812
Mons-Ivar Mjelde Nestleder Ringveien 10, 3517 Hønefoss 404 54 938
Karsten Lien Sekretær Heradsbygdveien 151, 3518 Hønefoss 909 99 867
Julie Ulven Styremedlem Bekkegata 41, 3513 Hønefoss 480 75 407
Miriam Hagge Styremedlem Gunnerengveien 56, 3512 Hønefoss 963 04 409
Jan Gunnar Hagen 1. varamedlem
Ellen Margrethe Stabursvik 2. varamedlem 924 58 253
Fv. Karsten Lien,  Jan Gunnar Hagen, Miriam Hagge, Julie Ulven, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Mons-Ivar Mjelde.Ellen Margrethe Stabursvik var ikke til stede.
Fv. Karsten Lien, Jan Gunnar Hagen, Miriam Hagge, Julie Ulven, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Mons-Ivar Mjelde.Ellen Margrethe Stabursvik var ikke til stede. Foto: Sveinung Engeland
Styret valgt på ekstraordinært årsmøte desember 2021. Fra venstre: styreleder Tom-Erik Bakkely aasheim, Julie Ulven, Miriam Hagge, Karsten Lien, Arne Aursland, Erik Brenden
Styret valgt på ekstraordinært årsmøte desember 2021. Fra venstre: styreleder Tom-Erik Bakkely aasheim, Julie Ulven, Miriam Hagge, Karsten Lien, Arne Aursland, Erik Brenden Foto: Ellen Næsje

Bilder av tidligere styrer i DNT Ringerike

Styret valgt på årsmøte juni 2021 - bilde mangler

Styret valgt på årsmøtet i juni 2020. Fra venstre Turid Bjørnum, Stina Borgli, Karin Solberg,  Sascha Bucko (erstattet med Ole Magnus Grønli), Erik Brenden, styreleder Per Stubbraaten, sekretær Karsten Lien og nestleder Arne Aursland. Foran fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm og kontormedarbeider Ellen Næsje. Ikke tilstede: Odd Tangen.
Styret valgt på årsmøtet i juni 2020. Fra venstre Turid Bjørnum, Stina Borgli, Karin Solberg, Sascha Bucko (erstattet med Ole Magnus Grønli), Erik Brenden, styreleder Per Stubbraaten, sekretær Karsten Lien og nestleder Arne Aursland. Foran fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm og kontormedarbeider Ellen Næsje. Ikke tilstede: Odd Tangen. Foto: Erik Lunde


Styret i DNT Ringerike, valgt på årsmøtet i mars 2019. Fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm, Karsten Lien, Turid Bjørnum, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Stina Borgli, Odd Tangen, Erik Brenden, Karin Solberg, Finn Granum og Erik Lunde. Tom-Erik Bakkely Aasheim gikk ut av styret i oktober 2019.
Styret i DNT Ringerike, valgt på årsmøtet i mars 2019. Fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm, Karsten Lien, Turid Bjørnum, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Stina Borgli, Odd Tangen, Erik Brenden, Karin Solberg, Finn Granum og Erik Lunde. Tom-Erik Bakkely Aasheim gikk ut av styret i oktober 2019. Foto: Anne-Lise Tufte