Styret

Navn Rolle Adresse Telefon
Arne Aursland Fungerende leder Trulserudveien 15, 3515 Hønefoss  913 56 074
Karsten Lien Sekretær Heradsbygdveien 151, 3518 Hønefoss 909 99 867
Erik Brenden Styremedlem Stampehaugen 12, 3405 Lier  951 61 646
Karin Solberg Styremedlem Rudvangveien 22B, 3530 Røyse 958 80 826
Stina Borgli Varamedlem Øvre Rørvikberget 3, 3531 Krokkleiva 995 26 959
Odd Tangen Varamedlem Stabellsgt. 6, 3510 Hønefoss 992 49 277
Turid Bjørnum Varamedlem Haugkollen 5, 3514 Hønefoss  980 83 225
Ole Magnus Grønli Varamedlem 918 84 411
Styret valgt på årsmøte 2020. Fra venstre Turid Bjørnum, Stina Borgli, Karin Solberg,  Sascha Bucko (erstattet med Ole Magnus Grønli), Erik Brenden, styreleder Per Stubbraaten, sekretær Karsten Lien og nestleder Arne Aursland. Foran fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm og kontormedarbeider Ellen Næsje. Ikke tilstede: Odd Tangen.
Styret valgt på årsmøte 2020. Fra venstre Turid Bjørnum, Stina Borgli, Karin Solberg, Sascha Bucko (erstattet med Ole Magnus Grønli), Erik Brenden, styreleder Per Stubbraaten, sekretær Karsten Lien og nestleder Arne Aursland. Foran fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm og kontormedarbeider Ellen Næsje. Ikke tilstede: Odd Tangen. Foto: Erik Lunde

Tidligere bilder av styret i DNT Ringerike

Styret i DNT Ringerike, valgt på årsmøtet i mars 2019. Fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm, Karsten Lien, Turid Bjørnum, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Stina Borgli, Odd Tangen, Erik Brenden, Karin Solberg, Finn Granum og Erik Lunde. Tom-Erik Bakkely Aasheim gikk ut av styret i oktober 2019.
Styret i DNT Ringerike, valgt på årsmøtet i mars 2019. Fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm, Karsten Lien, Turid Bjørnum, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Stina Borgli, Odd Tangen, Erik Brenden, Karin Solberg, Finn Granum og Erik Lunde. Tom-Erik Bakkely Aasheim gikk ut av styret i oktober 2019. Foto: Anne-Lise Tufte