Styret

Navn Rolle Adresse Telefon Mobil
Tom-Erik Bakkely Aasheim Styreleder Sole Terrasse 5, 3533 Tyristrand - 409 17 812
Erik Lunde Nestleder Bergveien 8, 3518 Hønefoss - 934 39 324
Karsten Lien Sekretær Heradsbygdveien 151, 3518 Hønefoss - 909 99 867
Stina Borgli Styremedlem - - -
Erik Brenden Styremedlem Stampehaugen 12, 3405 Lier  - 951 61 646
Karin Solberg Varamedlem Rudvangveien 22B, 3530 Røyse - 958 80 826
Odd Tangen Varamedlem - - 992 49 277
Finn Granum Varamedlem Færdenbakken 7, 3515 Hønefoss 32 13 34 17 411 61 033
Turid Bjørnum Varamedlem - - -
Det nye styret i DNT Ringerike. Fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm, Karsten Lien, Turid Bjørnum, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Stina Borgli, Odd Tangen, Erik Brenden, Karin Solberg, Finn Granum og Erik Lunde.
Det nye styret i DNT Ringerike. Fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm, Karsten Lien, Turid Bjørnum, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Stina Borgli, Odd Tangen, Erik Brenden, Karin Solberg, Finn Granum og Erik Lunde. Foto: Anne-Lise Tufte