Styret

Navn Rolle Adresse Telefon Mobil
Erik Lunde Styreleder Bergveien 8, 3518 Hønefoss - 934 39 324
Karsten Lien Sekretær Heradsbygdveien 151, 3518 Hønefoss - 909 99 867
Stina Borgli Styremedlem - - -
Erik Brenden Nestleder Stampehaugen 12, 3405 Lier  - 951 61 646
Karin Solberg Styremedlem Rudvangveien 22B, 3530 Røyse - 958 80 826
Odd Tangen Varamedlem Stabellsgt. 6, 3510 Hønefoss - 992 49 277
Finn Granum Varamedlem Færdenbakken 7, 3515 Hønefoss 32 13 34 17 411 61 033
Turid Bjørnum Varamedlem - - -
Styret i DNT Ringerike, valgt på årsmøtet i mars 2019. Fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm, Karsten Lien, Turid Bjørnum, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Stina Borgli, Odd Tangen, Erik Brenden, Karin Solberg, Finn Granum og Erik Lunde.
Styret i DNT Ringerike, valgt på årsmøtet i mars 2019. Fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm, Karsten Lien, Turid Bjørnum, Tom-Erik Bakkely Aasheim, Stina Borgli, Odd Tangen, Erik Brenden, Karin Solberg, Finn Granum og Erik Lunde. Foto: Anne-Lise Tufte