Styret i seniorgruppa

Navn Rolle Adresse Telefon Mobil
Arnhild Ballangrud Leder Kirkegata 1, 3520 Jevnaker 61 31 11 37 942 79 113
Erik Monserud Styremedlem Huginveien 7,  3518 Hønefoss 32 11 03 92 906 34 868 
Inger Hvitmyhr Styremedlem Hvitmyhrveien 20, 3525 Hallingby  32 13 07 49  920 15 120
Finn Abildgaard Styremedlem Øvre Grønndokkvei 2, 3531 Krokkleiva 32 15 81 76 900 62 043
Liv Skretteberg Styremedlem Soknedalsveien 10A, 3517 Hønefoss - 952 54 760
Per Henrik Fagerås Styremedlem Borgerudveien 26, 3534 Sokna 911 48 327

Finn Granum er seniorgruppas representant i DNT Ringerikes turkomité.