STINETTET

# Sti/område Ansvarlig
1 Holleia vest (Modum-Krødsherad) Morten Bille
2 Holleia øst (Ringerike) Torunn Mathisen / Morten Sagvolden
3 Nordmarka (Ringerike) Kjersti Hovland / Trond Olav Vassdal / Tom-Erik Johansen
4 Nordmarka (Jevnaker, nord for Øyangen til Svenådalen) Ola Sjølset
5 Nordmarka (Sør for Svenådalen - Åsbygda mot Øyangen) Øystein Aamodt
6 Vikerfjellet vest (Vikersetra - Sandvassdammen) Rune Thorsen
7 Vikerfjellet øst (Vikersetra - Elsrud) Erik Lunde
8 Vikerfjellet nord (Vikersetra - Svarttjern - Steintjern - Treknatten) Rune Thorsen
9 Vikerfjellet sør (Vikersetra - Tossevika - Ringerud - Høgfjell fra Karibrenna/Flaskerudsetra til stikryss sør for Høgfjell til Høgfjell) Per H. Stubbraaten
10 Buvannet nord (Storekrak - Sørbølseter / Fisketjern - Storekrak / Buvannet - Fisketjern / Brennsetervollen - Bukollen) Finn Granum / Finn Granum / Erik Lunde / Erik og Brit Olaug Monserud
11 Buvannet øst (Buvannet - Sandvassdammen) Erik og Brit Olaug Monserud
12 Hønefoss - Flåbekk (Hønefoss - Oppenåsen - Heggelia - Bjørndalen) Erik Monserud
13 Tjuvenborgområdet (fra Nedre Kollsjø (vest), fra Saksentjern (vest), fra hyttefeltet ved Flaskerudsetra (øst) og fra Flåbekk (øst)) Alf Elling Omholt
14 Strømsoddbygda øst (Sandvassdammen - Eidvatnet, Venefjellet, Urdevasselva - Huskebudalen) Axel Johan Holt
15 Sørbølfjellet (Storekrak - Harehopp) Finn Granum
16 Veneli (Vassfarkoia - Bjødnahugen - Torget - Harehopp) Kjetil Sudgarden
17 Veneli (Fønhuskoia - Mølla / Strøsdammen - Slasetra) Tor Olav Skogstad / Kari Hagen Nordby

Finner du feil og mangler i løypenettet vårt, vennligst gi beskjed til ansvarlig koordinator:

Kjersti Hovland, tlf. 986 62 436.