Skauleisposten

Medlemsbladet til DNT Ringerike heter Skauleisposten. Dette bladet kommer ut én gang i året.

Skauleisposten - nr. 1 - 2022

Dette er noe av det du kan lese om i siste utgave av Skauleisposten:

  • Vassfarkoia
  • Lerbergsetra
  • Frivillighetens år
  • Stien
  • Kart over blåmerka stier og våre koier

Generellt om Skauleisposten

Utgiver:

DNT Ringerike

Redaksjonen:

Foto: Stein Joar Halvorsen

Per Håvard Stubbraaten

Redaktør, journalist og fotograf
per.havard.stubbraaten@hadeland-energi.net
908 61 879

Annonser:

Kontakt redaktør

Utforming og produksjon:

Tom-Erik Bakkely Aasheim

Opplag:

2400Redaksjonen tar gjerne imot bilder og artikler som kan passe for Skauleisposten, men vi tar ikke ansvar for innsendte bilder og artikler som ikke er bestilt.