Skauleisposten

Medlemsbladet til DNT Ringerike, heter Skauleisposten. Dette bladet kommer ut én gang i året.

Skauleisposten Nr. 1 - 2017

Dette er noe av det du kan lese om i siste utgave av Skauleisposten:

  • Turprogrammet for 2017
  • Barnas turlag
  • Koiene våre
  • Overnattingsturene
  • Krigens hemmeligheter
  • Vassfarstien

Generellt om Skauleisposten

Utgiver:

DNT Ringerike

Redaksjonen:

Foto: Ida Rognved

Per Håvard Stubbraaten

Redaktør, journalist og fotograf
per.havard.stubbraaten@hadeland-energi.net
908 61 879

Annonser:

Kontakt redaktør

Utforming og produksjon:

Optimal Trykk- og Reklame v/ Svein Erik Johnsen

Opplag:

2400Redaksjonen tar gjerne imot bilder og artikler som kan passe for Skauleisposten, men vi tar ikke ansvar for innsendte bilder og artikler som ikke er bestilt.