Kajakkutleie

Vi har 14 kajakker for voksne som leies ut mot betaling (derav en tomanns-kajakk). Når du leier kajakk følger det med åre, spruttrekk og flytevest. Annet utstyr må den enkelte sørge for selv.

Kajakker som er til reparasjon er ikke tilgjengelig for utleie. Det er derfor viktig at alle brukere hjelper oss å holde kajakkene i så god stand som mulig ved å være forsiktig i bruk og håndtering. 

I tillegg har vi tre barnekajakker som lånes ut gratis.

Generelle vilkår for leie av kajakk:

 • NB! Nummererte kajakker fra naustet på Sundvollstranda kan kun leies av klubbens medlemmer og deltakere på kurs/aktiviteter i regi av klubben. For å bli medlem i SHKK må man være betalende medlem av DNT samt med i SHKKs Spond-gruppe.

 • Personer som skal padle på egenhånd må ha grunnkurs (våttkort) for å kunne leie kajakk.

 • Kajakkleie gjøres på leietakers ansvar, herunder valg av kajakk og tilleggsutstyr som passer.

 • Hvis du leier utstyr på vegne av en annen har du ansvar for sikkerheten og materiellet.
 • Aldersgrense for å leie er 16 år.
 • Registrér padleturen i boka i naustet
 • Før du går på vannet, kontroller og evt justér seterygg, pedaler/fotstøtter og spruttrekk.  Sjekk at ror/senkekjøl virker.
 • Flytevest skal ALLTID brukes når man er på vannet!
 • Når turen er over skal leid utstyr rengjøres og settes på riktig plass. NB! Husk å legge inn kajakken i naustet med baugen først for ikke å skade senkekjølen (skeg).Spruttrekk og flytevest henges opp til tørk.
 • Evt skader skal meldes til klubben slik at vi får muligheten til å iverksette reparasjon.
 • Reparasjon av skader som følge av skjødesløs bruk kan bli belastet leietaker.
 • Vesentlige brudd på vilkårene kan medføre at mulighet for å leie kajakk bortfaller.


Leie av kajakk under klubbinterne arrangementer som har påmelding i Spond (onsdagspadlinger, klubbturer o.l):

 1. Legg inn kommentar i Spond på det aktuelle arrangementet at du ønsker å leie kajakk m/utstyr (oppgi også nummer på kajakken hvis du vet hvilken du ønsker og den er ledig).

 2. Når du kommer til Naustet på Sundvollstranda, avtal med den som har ansvar for utleie den dagen ang hvilken kajakk du skal bruke. Sjekk nummeret på kajakken. Sjekk for evt skader både før og etter (si fra til utleieansvarlig).

 3. Utleieansvarlig legger inn bestilling i kajakkens kalender (eller melder fra til administrator som som kan legge inn bookinger i kalender og sende betalingsforespørsler i Spond).

 4. Hvis ikke annen betalingsform er avtalt vil du motta betalingsforespørsel i Spond som du betaler med kredittkort.


Leie av kajakk når du skal padle på egenhånd:


 1. Sjekk om kajakken du ønsker er ledig (se link til kalender i kajakktabellen)

 2. Send Spond-melding til Arne Berg (alternativt e-post til shkk@dnt.no) i god tid før du skal ut på tur. I e-posten oppgir du navn, telefonnummer, nummer på kajakken du vil leie, tidsrom og våttkort-nummer. Kajakken kan leies i inntil 3 døgn hvis ikke annet er avtalt med klubben.
 3. Når du får bekreftet at kajakken er tilgjenglig, avtales det hvordan utlevering av kajakk skal gjennomføres.
 4. Når du padler på egenhånd stiller ikke klubben med turleder. Se derfor på værmeldingen og vurdér forholdene før du tar beslutningen om du skal padle eller ikke. Eventuell kansellering må gjøres i samråd med utleieansvarlig i klubben. Refusjon kan kun kreves dersom kansellering gjøres senest dagen før leieperioden starter.
 5. Kontroller kajakken for skader både før og etter bruk (meld fra om evt skader på e-post shkk@dnt.no)
 6. SHKK sender en betalingsforespørsel i Spond som betales med kredittkort (verifiseres med Bank-ID). Pengene går da inn på DNT Ringerikes konto.


Leie av kajakk på kurs/arrangementer med eksterne deltakere (m.a.o. ikke påmelding i Spond):

 1. Legg inn kommentar ved påmelding at du ønsker å leie kajakk/utstyr
 2. Avtal utlevering og betaling med kursansvarlig

Her finner du SHKK prosedyre for utleie av kajakker.

Oversikt over utleiekajakker og leiepriser finner du lenger nede på denne siden.

Padlepause
Padlepause Foto: Arne Berg

Hvis du leser tabellen under på mobil, sveip mot venstre for å se mer detaljer på hver kajakk.

Nr Merke Modell Farge Lengde Bredde Vekt For padler Ror/skeg Link kalender
1. North Shore Atlantic Rød 515 cm 55 cm 28 kg 50-110 kg Skeg Kalender
2. North Shore Atlantic LV Gul 485 cm 55 cm 26 kg 40–100 kg Skeg Kalender
3. Zegul Arrow Nuka LV Rød 505 cm 52 cm 26 kg 50-70 kg Skeg + ror Kalender
4. Valley Sirona 15.10 Rød 483 cm 54,5 cm 25 kg 40-70 kg Skeg Kalender
5. North Zone HV Supreme Gul 540 cm 55,5 cm 29 kg 80-130 kg Skeg Kalender
6. Vega Designs Twin Cruiser (tomanns) Gul 503 cm 65 cm 39 kg  To voksne Ror Kalender
7. North Zone HV Supreme Grønn 540 cm 55,5 cm 29 kg 80-130 kg Skeg Kalender
8. Tahe Marine Reval Midi Grønn 515 cm 56 cm 28 kg 80-130 kg Skeg + ror Kalender
9. Tahe Marine Reval Midi - for tiden i ustand Rød 515 cm 56 cm 28 kg 80-130 kg Skeg + ror Kalender
10. Tahe Marine Reval Midi Rød 515 cm 56 cm 28 kg 80-130 kg Skeg + ror Kalender
11. Hasle Excursion 500 Oransje 500 cm 56 cm 23 kg  60-90 kg Ror Kalender
12. Seabird Expedition Åfjord Rød 368 cm 64 cm 22 kg 55-105 kg Ror Kalender
13 North Shore Atlantic Rød 515 cm 55 cm 28 kg 50-110 kg Skeg Kalender
14 North Shore Atlantic LV Gul 485 cm 55 cm 26 kg 40-100 kg Skeg Kalender

Mer detaljert info og bilde av hver enkelt kajakktype finner du i dette dokumentet.

Utleiepriser pr kajakk med tilhørende åre, vest og spruttrekk:

- Onsdagspadling: Kr 100,-

- Hel dag/kveld/døgn: Kr 150,-

- Helg: Kr 350,-

Inntektene fra kajakkutleie går til å drifte, vedlikeholde og evt oppgradere kajakkparken i klubben.

Det jobbes med å etablere en ny løsning for nettbasert booking og betaling av kajakkleie. Målet er å ha den klar til neste padlesesong i 2022.

Hvis du har spørsmål eller problemer i forbindelse leie av kajakk, send e-post til shkk@dnt.no


Tilgjengelighet for kajakkene: