seniorgruppa

Rundt 500 av DNT Ringerikes medlemmer har rundet 60 år og er dermed automatisk tilsluttet seniorgruppa. Men turene til seniorgruppa er åpne for alle, uansett alder!

Gruppa ble opprettet våren 2006 og fikk som sin fremste oppgave å planlegge og gjennomføre de såkalte tirsdagsturene. Det har vært en forutsetning at de skal være "lavterskelturer", slik at flest mulig kan våge å delta uten å være redde for å bli "sinker". Gruppestyret later til å ha truffet godt med sine turtilbud, det er ikke sjelden at 20-25 personer deltar, og det er gledelig at stadig "nye fjes" dukker opp.

Styret består av seks turglade mennesker som til sammen besitter stor lokalkunnskap om våre nære turområder, så det mangler ikke på idéer om varierte turmål.

Forslag til turmål fra medlemmer og andre kan sendes til daglig leder i DNT Ringerike, Vibeke Tjøm eller til gruppestyrets leder, Arnhild Ballangrud.

Fra tid til annen bestemmer gruppestyret seg for å ta et formiddagstreff på kafé når det er en ledig tirsdag. Disse sammenkomstene står ikke omtalt i turprogrammet i Skauleisposten, så det gjelder å følge med på nettsidene våre.