Priser utleie hele koia

DNT Ringerike har til nå leid ut senger, men med mindre kapasitet enn vanlig. Nå har vi gått enda et skritt videre i smitteverhåndteringen og kommer fra og med 17. november til kun å leie ut hele koia.  Dette gjør vi etter anbefaling fra DNT sentralt og etter innstramminger fra nasjonale myndigheter i uke 45. 

Priser 2021

Disse prisene er per idag IKKE gjeldene fordi vi leier ut hele koia inntil videre. Se lenger opp.

Losji inkl. brensel/propan

Overnatting Pris medlem Pris ikke medlem
Voksen 285,- 405,-
Ungdom (12-26 år, dvs. f. 1995-2008*) 55,- 105,-
Barn (3-11 år, dvs. f. 2009-2017) Gratis 100,-
Små barn (0-2 år, dvs. f. 2018 eller senere) Gratis Gratis
Hund 100,- 100,-

* Den som bestiller må være medlem eller over 18 år.

Dagsbesøk/teltere

Til deres infrmasjon tillater vi ikke dagsbesøk og teltere på våre koier under Covid19 pandemien. DNT Ringerike ønsker at koia med fellesarealer, utearealer og utedo skal forebeholdes de som har booket på koia. Vi tillater dessuten kun forhåndsbooking nå om dagen og kun hele koia. Prisene under er derfor per idag IKKE gjeldene fordi vi leier ut hele koia inntil videre. Se lenger opp.

Overnatting Pris medlem Pris ikke medlem
Teltere pr. pers. 70,- 85,-
Dagsbesøk pr. pers. 55,- 80,-
Dagsbesøk familie 80,- 100,-
Dagsbesøk/telting skoleklasser 400,- 400,-
Hundetillegg 100,- 100,-
  • Alle MÅ forhåndsregistreres i bookingsystemet for å få gratis opphold. Under Covid19 pandemien gjelder forhåndsbooking absolutt alle.
  • Den som bestiller må være medlem og over 18 år.
  • Teltere som benytter koia etter kl. 18 betaler som for vanlig overnatting. Under Covid19 pandemien er telting omkring koia ikke tillatt.
  • Pris for skoleklasser og andre grupper etter avtale, og fra mandag til fredag. Avtale gjøres med Ellen Næsje på tlf. 95 24 06 07.