Priser 2020

Losji inkl. brensel/propan

Overnatting Pris medlem Pris ikke medlem
Voksen 280,- 400,-
Ungdom (12-26 år) 50,- 100,-
Barn (3-11 år) Gratis 100,-
Barn (0-2 år) Gratis Gratis

Dagsbesøk/teltere

Overnatting Pris medlem Pris ikke medlem
Teltere pr. pers. 70,- 85,-
Dagsbesøk pr. pers. 55,- 80,-
Dagsbesøk familie 80,- 100,-
Dagsbesøk/telting skoleklasser 400,- 400,-
Hundetillegg 100,- 100,-

Alle MÅ forhåndsregistreres i bookingsystemet for å få gratis opphold.

Den som bestiller må være medlem og over 18 år

Teltere som benytter koia etter kl. 18 betaler som for vanlig overnatting

Pris for skoleklasser og andre grupper etter avtale, og fra mandag til fredag. Avtale gjøres med Vibeke Tjøm på tlf. 926 64 825.