Praktiske opplysninger om turer med dnt ringerike

1. Oppmøte

Tippen eller Osloveien 10 er de mest brukte stedene for frammøte til turene. Tippen er ved innkjøringa til Ringerike Stormarked (gatekjøkkenet) i Hønefoss. Osloveien 10 er utenfor kontorene til DNT Ringerike.

2. Transport

Ved reise med private biler, baserer vi oss for det meste på egen transport, og fyller opp biler så langt det er praktisk. Eier av bilen innkasserer reisepenger etter instruks fra turleder.

Ved offentlig transport (tog, buss osv.) betaler hver enkelt sin reise. Husk at både NSB og Norway Bussekspress har rabattordninger som er spesielt gunstige for DNT-medlemmer. Ved bruk av drosje fordeles kostnaden forholdsvis.

3. Ansvar

Deltakeren selv er ansvarlig for sin egen gjennomføring av turen. Turlederen er "kjentmann" som i rimelig grad tar hensyn til den enkelte deltaker. Deltaker som må avbryte en tur, må selv ta ansvar for egen hjemreise. Se forøvrig bestemmelser om dette i DNTs turprogram (Fjell & Vidde).