Om Vassfarstien

Vassfarstien - hefte og skilt.
Vassfarstien - hefte og skilt. Foto: DNT Ringerike

Vassfarstien var ett av flere prosjekter under 125-års jubileet til DNT Ringerike i 2018. Det ble bestemt at vi dette året skulle åpne Vassfarstien fra Hønefoss sentrum til Fønhuskoia øverst i Vassfaret. Vi skulle skape begeistring for det å gå "skauleis til fjells" / "skauleis til Vassfaret" fra byen via koiene våre og inn i Vassfaret.

En komite med blant annet de stiansvarlige for hver etappe ble etablert våren 2016. De jobbet med prosjektet til ferdigstilling i jubileumsåret 2018. Det var tidligere leder av byggekomiteen for Fønhuskoia, Ole-Martin Høgfoss, som kom med ideen til Vassfarstien. Det var også han som fikk i oppdrag fra styret i DNT Ringerike å lede komiteen. Stien ble offisielt åpnet i Hønefoss 25. august 2018. Stien går for det meste på allerede etablerte blåmerka stier.

I 2019 ble det arrangert en dronningtur langs stien, fra Buvasskoia til Fønhuskoia. Dette skjedde etter at ukebladet Hjemmet hadde omtalt dette som en av tre dronningturer som dronning Sonja setter stor pris på.

Vi håper å få til et samarbeid med DNT Valdres og DNT Drammen og omegn, slik at stien kan føres videre "skauleis til fjells" via Golsfjellet, Vang/Hemsedal til Jotunheimen. Vi kan også tenke oss at stien med tiden får en start i Drammen og går til Hønefoss via Holleia. DNT Ringerike skal merke, skilte, lage informasjontavler og brosjyrer for Vassfarstien.

Jotunheimstien og Rondanestien med start sentralt i Oslo, har blitt et begrep i DNT.
Det samme ønsker DNT Ringerike å få til med Vassfarstien!