Om DNT RINGERIKE

DNT Ringerike er en av mange medlemsforeninger i Den Norske Turistforening (DNT) og arbeider for å legge forholdene til rette for aktivt friluftsliv i nærmiljø, skog og fjell gjennom hele året.


Foreningen ble stiftet som Hønefoss og Omegn Turistforening 3. mai 1893 av Hagbart Thisted, Helge Røsseng og Amund Thorne.

I 1927 ble navnet endret til Hønefoss og Oplands Turistforening og i 1936 ble navnet endret til Ringerikes Turistforening. Våren 2015 ble navnet endret til DNT Ringerike.

Foreningen har tilhold på Ringerike, men har også medlemmer fra Jevnaker, Modum, Krødsherad, Flå og Sør-Aurdal kommuner.