Om DNT RINGERIKE

DNT Ringerike er en av mange medlemsforeninger i Den Norske Turistforening (DNT) og arbeider for å legge forholdene til rette for aktivt friluftsliv i nærmiljø, skog og fjell gjennom hele året.


Foreningen ble stiftet som Hønefoss og Omegn Turistforening 3. mai 1893 av Hagbart Thisted, Helge Røsseng og Amund Thorne.

I 1927 ble navnet endret til Hønefoss og Oplands Turistforening og i 1936 ble navnet endret til Ringerikes Turistforening.Våren 2015 ble navnet endret til DNT Ringerike.

Foreningen har tilhold på Ringerike, men har også medlemmer fra Jevnaker, Modum, Krødsherad, Flå og Sør-Aurdal kommuner.