Komitéer og grupper

Komité/gruppe Ansvarlig Rolle Telefon Mobil
Turkomité Finn Granum Leder 32 13 34 17 411 61 033
Skauleisposten Per Stubbraaten Redaktør - 908 61 879
Fjellsportgruppa Leder -
Seniorgruppa Arnhild Ballangrud Leder 61 31 11 37 942 79 113
Barnas Turlag Marianne Aasen Leder - 906 89 424
Koiekontakt Kjetil Sudgarden Kontaktperson - 934 37 860
DNTung Arne Brenna Leder - 915 13 456