Komitéer og grupper

Komité/gruppe Ansvarlig Rolle Telefon Mobil
Turkomité Odd Tangen Leder - 992 49 277
Skauleisposten - Mangler redaktør - -
Fjellsportgruppa Mangler leder -
Seniorgruppa Arnhild Ballangrud Leder 61 31 11 37 942 79 113
Barnas Turlag Ellen Næsje Kontaktperson - 952 40 607
Koiekontakt Kjetil Sudgarden Kontaktperson - 934 37 860
DNTung Ellen Næsje Kontaktperson - 952 40 607
Stikoordinator Arne Aursland Kontaktperson - 913 56 074
Valgkomiteen Erik Lunde Leder - 934 39 324