Koiene våre - foreningens arvesølv

Ringerike har fra 1930-tallet vært kjent for koiestrøket på grunn av de enkle skogskoiene som skulle gjøre det lettere, tryggere og billigere for vanlige folk å komme seg "skauleis til fjells". Det var Den Norske Turistforening (DNT) som først lanserte ideen om en sammenhengende fotrute fra byen til høyfjellet. De siste tiårene har vi i DNT Ringerike børstet støvet av denne kongstanken og etablert Vassfarstien, en sammenhengende blåmerka rute på 116 km fra Hønefoss til Fønhuskoia i Vassfaret. Sju av DNT Ringerikes koier ligger langs denne ruta. I tillegg har vi to koier på Holleia, et vakkert skogsterreng velegnet for rekreasjon og friluftsliv.

I dag er alle turistkoiene foreningens arvesølv med stigende popularitet og besøkstall, men sølv trenger som kjent å pusses. De gamle koiene har derfor i tur og orden blitt restaurert og oppgradert for å møtes dagens krav, dog uten å ødelegge deres historiske særpreg. Ta deg turen langs DNT Ringerikes blåmerka stier og besøk koiene våre. De er like godt egnet for nærturer, som for moderne "ekstremvandrere" som vil starte i byen og gå "skauleis til fjells". God tur!

Våre koier

Buvasskoia - 380 moh.
Buvasskoia - 380 moh.

Buvasskoia

Ubetjent

Antall senger: 11

Ellingseterkoia - 291 moh.
Ellingseterkoia - 291 moh.

Ellingseterkoia

Ubetjent

Antall senger: 4

Fønhuskoia - 750 moh.
Fønhuskoia - 750 moh.

Fønhuskoia

Ubetjent

Antall senger: 21

Storekrakkoia - 889 moh.
Storekrakkoia - 889 moh.

Storekrakkoia

Ubetjent

Antall senger: 9

Røde Kors-hytta - 811 moh.
Røde Kors-hytta - 811 moh.

Røde Kors-hytta på Veneli

Etter at Vassfarkoia dessverre brant ned i mars 2018, har vi inngått en avtale om leie av Røde Kors-hytta på Veneli som en erstatning inntil videre.

Ubetjent

Antall senger: 17

Nye Vikerkoia - 650 moh.
Nye Vikerkoia - 650 moh.

Vikerkoia

Ubetjent

Antall senger: 9

Grønknutkoia - 528 moh.
Grønknutkoia - 528 moh.

Grønknutkoia

Ubetjent

Antall senger: 8

Tjuenborgkoia - 739 moh.
Tjuenborgkoia - 739 moh.

Tjuenborgkoia

Ubetjent

Antall senger: 8

Hovinkoia - 231 moh.
Hovinkoia - 231 moh.

Hovinkoia

Ubetjent

Antall senger: 8

BESTILLING OG BRUK