Koiene våre - foreningens arvesølv

Ringerike har fra 1930-tallet vært kjent for koiestrøket på grunn av de enkle skogskoiene som skulle gjøre det lettere, tryggere og billigere for vanlige folk å komme seg "skauleis til fjells". Det var Den Norske Turistforening (DNT) som først lanserte ideen om en sammenhengende fotrute fra byen til høyfjellet. De siste tiårene har vi i DNT Ringerike børstet støvet av denne kongstanken og etablert Vassfarstien, en sammenhengende blåmerka rute på 116 km fra Hønefoss til Fønhuskoia i Vassfaret. Sju av DNT Ringerikes koier ligger langs denne ruta. I tillegg har vi to koier på Holleia, et vakkert skogsterreng velegnet for rekreasjon og friluftsliv.

I dag er alle turistkoiene foreningens arvesølv med stigende popularitet og besøkstall, men sølv trenger som kjent å pusses. De gamle koiene har derfor i tur og orden blitt restaurert og oppgradert for å møtes dagens krav, dog uten å ødelegge deres historiske særpreg. Ta deg turen langs DNT Ringerikes blåmerka stier og besøk koiene våre. De er like godt egnet for nærturer, som for moderne "ekstremvandrere" som vil starte i byen og gå "skauleis til fjells". God tur!

Våre koier

Hovinkoia - 230 moh.
Hovinkoia - 230 moh.

Hovinkoia

Ubetjent
Antall senger: 8

Ellingseterkoia - 291 moh.
Ellingseterkoia - 291 moh.

Ellingseterkoia

Ubetjent
Antall senger: 4

Buvasskoia - 380 moh.
Buvasskoia - 380 moh.

Buvasskoia

Ubetjent
Antall senger: 11
​​​​​​​

Fønhuskoia - 750 moh.
Fønhuskoia - 750 moh.

Fønhuskoia

Ubetjent
Antall senger: 19
Inkl. Stabburet

Lerbergsetra
Lerbergsetra

Lerbergsetra

Ny koie i DNT Ringerike.
Åpner våren 2022.

Tjuenborgkoia - 739 moh.
Tjuenborgkoia - 739 moh.

Tjuenborgkoia

Ubetjent
Antall senger: 8
Inkl. Juliussenbua

Storekrakkoia - 889 moh.
Storekrakkoia - 889 moh.

Storekrakkoia

Ubetjent
Antall senger: 9
Inkl. Veslekrakkoia

Grønknutkoia - 528 moh.
Grønknutkoia - 528 moh.

Grønknutkoia

Ubetjent
Antall senger: 8

Vikerkoia - 653 moh.
Vikerkoia - 653 moh.

Vikerkoia og Gamle Vikerkoia

Ubetjent
Antall senger: 18
Inkl. Gamle Vikerkoia

Vassfarkoia - 809 moh.
Vassfarkoia - 809 moh. Foto: Ole-Martin Høgfoss

Vassfarkoia

Ubetjent
Antall senger: 20
(fordelt på 3 leiligheter/enheter)​​​​​​​

BESTILLING OG BRUK