Klart det går

Foto: Vibeke Clausen
Et tur- og aktivitetstilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser, synshemninger eller for deg som ikke liker å gå så fort.
Gjennom tilbudet ønsker DNT Ringerike å motivere til aktivitet og friluftsopplevelser i nærmiljøet, skape en sosial møteplass og ha fokus på mestring og glede sammen med andre.

Klart det går! Ringerike ønsker at flere med funksjonsnedsettelser skal bli ivrige brukere av naturen.

Ta med familien og bli med på tur!

Ingen kommende aktiviteter.

Foto: Vibeke Clausen
  • Turene er i utgangspunktet gratis, og det kreves ikke medlemskap i DNT Ringerike for å delta.
  • Mat og drikke ordner deltagerne selv.
  • Nærturer er turer i rolig tempo som passer alle.
  • Det arrangeres også turer over flere dager med fast opphold på turisthytte.
  • Noen av turene vil bli spesielt tilrettelagt for rullestoler og track.