Kano- og kajakkutleie

Kanoene og kajakkene til DNT Ringerike er tilgjengelig for utleie til medlemmer.

Reservering skjer til Vibeke Tjøm på telefon 926 64 825.

Kano- og kajakkutleie

Kano- og kajakkutleie på Friluftshuset i Åsa er et tilbud til medlemmer i DNT. For å leie kajakk må man ha våttkort gjennom å ha deltatt på et av våre kurs eller tilsvarende. Dersom du ønsker å leie kano eller kajakk av DNT Ringerike, er det en forutsetning at du leser og er inneforstått med våre vilkår og ditt ansvar ved leie som beskrevet nedenfor. Når du gjennomfører bestilling bekrefter du at du har lest og godkjenner vilkårene.

Hvem kan leie?

For å leie kajakk av DNT Ringerike må du:

  • være over 16 år.
  • være medlem i DNT.
  • ha NPF Våttkort.

Alle som leier kan ta med seg en venn som ikke har våttkort, men vi oppfordrer likevel alle om å ta våttkort før du leier kajakk, og ønsker alle velkommen til ett av våre kurs.

Vårt krav til kompetanse tilsvarende våttkort er for din egen sikkerhet. Det er også aldersgrense, siden kajakkene våre er egnet for voksne, så vi anser det ikke trygt at barn under 16 år bruker disse kajakkene.

Leie av kano og kajakk

For å bestille kano eller kajakk tar du direkte kontakt med administrasjonen - gjerne noen dager i forveien. Vi har 4 kajakker og 3 kanoer for utleie.
Pris pr. dag er kr 200,- for medlemmer/kr 300,- for ikke-medlemmer.
Pris pr. helg er kr 450,- for medlemmer/kr 600,- for ikke-medlemmer.

Rutiner og ditt ansvar som bruker ved leie av kajakk

Kano- og kajakklageret ligger ved Friluftshuset i Åsa/Montessoriskolen. Nøkkel finner man i et lite nøkkelskap ved døra på lageret. Koden til nøkkelskapet får du oppgitt ved bestilling, og koden vil jevnlig bli endret gjennom sesongen.

Det skal være hyggelig å komme seg ut, både på kurs og på en herlig ettermiddagstur på vannet midt i uka. Vi forventer at alle som bruker utstyret tar godt vare på dette og legger det tilbake på plass der de fant det. Skader på utstyret skal rapporteres og kostnader for å reparere skader som følge av skjødesløs behandling vil kunne bli belastet leietaker.

Om lageret og utstyret

På lageret finner du årer, spruttrekk, flytevester og traller. Det er mange som bruker utstyret og det er ditt ansvar som bruker å passe på at alt som tas ut, etterpå tas med tilbake, og plasseres på samme sted som du fant det.

HUSK Å LÅSE DØRENE FØR AVREISE OG LEGGE NØKKELEN TILBAKE I NØKKELSKAPET.

Retningslinjer ved utleie

Leietaker er personlig ansvarlig for utstyret og forplikter å returnere leid utstyr i den stand det var i ved utleietidspunktet. Dersom utstyret er forringet under leieperioden skal leietaker erstatte leid utstyr. Leietaker skal umiddelbart gi beskjed dersom utstyret blir forringet.

Utstyret skal hentes og bringes tilbake til Friluftshuset i Åsa (Gamle Vegård skole) hvis ikke annet er avtalt.

Betaling skjer til DNT Ringerikes kontonr.: 2230 20 00984 senest 14 dager etter bruk av kanoene - husk å merke innbetalingen med "leie av kano".

DNT Ringerike vil understreke at bruk av kanoer og kajakker skjer på eget ansvar. DNT Ringerike påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige skader/uhell som måtte inntreffe. Deltagerne anbefales derfor å tegne individuelle forsikringer.

Vi gjør oppmerksom på at det er kun flytevester som følger kanoene og kajakkene, noe som forutsetter at brukerne er svømmedyktige. Ved behov for redningsvester må brukerne selv sørge for dette.
Priser pr. dag*

kr 200,-

Priser pr. helg*

kr 450,-