VEDTEKtER

§1

Seniorgruppa i DNT Ringerike er ei undergruppe under DNT Ringerike. Alle medlemmer i DNT Ringerike som har fylt 60 år, blir automatisk medlem av seniorgruppa.

§2

Valgmøte i gruppa holdes hvert år i april måned. Det velges et styre på 6 medlemmer, herav 1 leder og 5 styremedlemmer. Leder velges for ett år, styremedlemmer for 2 år.

§3

Seniorgruppa er regnskapsmessig underlagt styret i DNT Ringerike og følger for øvrig alle retningslinjene for hovedforeningen.

§4

Seniorgruppa tar ansvar for å arrangere tirsdagsturene som en del av DNT Ringerikes turprogram. Ett medlem av seniorstyret tar plass i DNT Ringerikes turkomité. I tillegg kan seniorgruppa arrangere egne samlinger, turer eller møter.

§5

Seniorgruppa tar sikte på å hjelpe og støtte hovedforeningen i ulike dugnadssituasjoner.

§6

Seniorgruppa i DNT Ringerike ønsker å være en sosial møteplass for medlemmer over 60 år der felles interesser kan dyrkes.

§7

Seniorguppa avgir årlig en kort skriftelig rapport som taes inn i årsmeldinga til DNT Ringerike.

Seniorgruppa i DNT Ringerike ble opprettet i april 2006.