BLI FRIVILLIG i DNT Ringerike

Foto: DNT Drammen og Omegn

DNT Ringerike har mange frivillige som bidrar på ulike måter til utviklingen og driften av foreningen. Det kan være som turleder, stirydder og -merker, dugnadsarbeid på hytter, arrangør av ulike arrangementer og mye mer.

Ønsker DU å bidra i et positivt og hyggelig fellesskap til utviklingen av turistforeningen din, kan du melde deg som frivillig ved å sende en e-post til vibeke.tjom@dnt.no.