Dokumenter

Styremøter

Styremøtene i DNT Ringerike avholdes ved kontoret i Osloveien 10 eller digitalt i Teams. Det avholdes normalt ett møte i måneden, med unntak av i juli måned. Her finner dere alle dokumentene fra styremøtene.

Årsmøter

Årsmøtet er DNT Ringerikes høyeste organ og avholdes normalt hvert år i slutten av mars måned. Ved spesielle omstendigheter kan det være at styret kaller inn til ekstraordinære årsmøter. Her finner dere alle dokumenter fra årsmøtene.