Betaling av besøk på koiene


Under Covid19
skal alle forhåndsbooke plass på koiene. Betaling skjer direkte på nett ved booking.

Under normale omstendigheter kan man også:
Betale på nettbank til konto nr. 2230 20 00984 – husk å merke med koienavnet.

Betale på Vipps til konto 113915.

SWIFT/BIC: DNBANOKK og IBAN: NO3522302000984