Betaling av besøk på koiene

Betaling skjer på nettbank til konto nr. 2230 20 00984 – husk å merke med koienavnet.

Eventuelt på Vipps til konto 113915.

SWIFT/BIC: DNBANOKK og IBAN: NO3522302000984