Ringkolltur med mange overraskelser

Deltakerne foran det tidligere Sanatoriet.
Deltakerne foran det tidligere Sanatoriet. Foto: Per H. Stubbraaten

Hele 51 deltok på turen søndag 29. mai.

Årets historiske vandretur med Gudmund Bakke foregikk fra Kolltjern og nordover mot Østerdam med retur om Nysetra og Gulbrandstjern.

Etter en kjapp velkomst ble de 51 startende ledet inn på Ringkollens Karl Johan, førkrigsveien mellom Ringkollstua og det tidligere Sanatoriet ved Øyangen. I skråningen før Kolltjern var det etter 1. verdenskrig planer om å bygge sportskapell. Etter årelange diskusjoner endte kapellet i 1982 på tomta der Ringkollstua sto.

Rett etter avkjøringen mot Østerdam tok vi en avstikker til Trotskij-hytta på oversiden av veien. Hytta har båret navnet helt siden den russiske revolusjonslederen Leo Trotskij overnattet to netter i slutten av 1935. Trotskij var innvilget politisk asyl i Norge fordi han var utvist fra Russland og forfulgt av Stalin. Han var invitert på hyttetur av stortingsrepresentant Konrad Knudsen (Ap) som eide hytta. Trotskij ble for øvrig drept i Mexico 4 år seinere. Konrad Knudsen var sekretær i Ringerikes Turistforening fra 1930 til 1945.

Fra Trotskij-hytta så vi rett ned på Portvinsborgen (navneopphavet er litt usikkert) og videre mot hytta som er satt opp der sanatoriet var i drift fra 1885 til 1913. Dagens hytte er reist av tømmeret fra peisestua i sanatoriet, mens resten av tømmeret ble brukt til å bygge Trotskij-hytta og Portvinsborgen, også kalt Sollys og Månelys.

Fra det tidligere sanatoriet fulgte vi den gamle veien/stien fram til Østerdamveien. Denne ble fullført som bilvei fram til Mosjøen i slutten av 1950-åra.

Langs veien mot Østerdamsetra ble det før og etter 1. verdenskrig bygd en rekke hytter. Mange av tomtene ble utparsellert fra eiendommen til Madsen, eieren av Sanatoriet. Gudmund kåserte i vanlig sprudlende stil om de nye hytteeierne - velstående kjøpmenn fra Hønefoss, banksjefer, leger, tannleger og advokater og hyttenes skjebne fram til i dag.

Mange av de detaljerte opplysningene hadde han fått av Atle Graff som jobber med et bokprosjekt om Ringkollen. Sistnevnte var selv med på turen og supplerte Gudmund underveis.

Ved Østerdamsetra, tidligere setervoll for Åsbygdagårder, spiste vi, og klokka tilsa raskeste vei tilbake til Kolltjern. Det er skitraseen over vollen på Nysetra. Her ble det i sin tid servert rømmegrøt for turfolk, og setringa fortsatte faktisk helt fram til slutten av 1950-åra. Ved Gulbrandstjern tok vi en titt på den første hytta som ble bygd der. Den tilhørte ingen ringere enn tidligere helsedirektør Karl Evang.

Det var munter og hyggelig stemning under hele turen, og selv gamle skautravere fikk vite mye nytt.

Referat ved turleder Per H. Stubbraaten

Gudmund Bakke (t.h.) og Per Stubbraaten foredrar foran Trotskij-hytta.
Gudmund Bakke (t.h.) og Per Stubbraaten foredrar foran Trotskij-hytta. Foto: Marit Stubbraaten

Skrevet av Karsten Lien 1. juni 2022