Hyggelig fellestur på DNTs frivillighetsdag

En del av de fornøyde deltakerne, vel framme på Sundvollstranda.
En del av de fornøyde deltakerne, vel framme på Sundvollstranda. Foto: Ellen Kristine Næsje

16 var med på en fin tur søndag 22. mai.

De som ønsket litt annen aktivitet enn underholdning og leiker på Sundvoldstranda, kunne melde seg på vandretur fra Bønsnes kirke til Sundvollstranda. Ruta vi fulgte, var identisk med Pilegrimsleden og målte ca. 10 km.

Turen startet med guiding i Bønsnes kirke ved kirkevergen i Hole, Julie Ulven. I våpenhuset er det plassert 3 figurer med rekonstruerte drakter fra vikingtiden, og opphavsmann og skredder til draktene, Fridhjof Rudstaden, var selv til stede. Figurene skal illustrere Åsta, Sigurd Syr og Olav den hellige. Øverst i tårnet så vi restene av et kalkmaleri på muren, trolig fra middelalderen.

Vi tok veien opp de bratte Mosengbakkene til Hundstad der gravhaugene ga bevis på tidlig bosetting. Ved Klokkergården tok vi til høyre mot Søholgårdene, tidligere én storgård som var blitt stykket opp i 8 gårder. Herfra fulgte vi en nydelig gressvei gjennom et vårvakkert kulturlandskap mot Svensrud. Her lå i sin tid feriehjemmet Soria Moria, drevet av Sanitetsforeningen i Hønefoss.

Ved Ulvestøtta der en gutt skulle blitt drept av ulv, tok vi lunsj. Her passet det med noen landskapsforklaringer om hvorfor landskapet på Røysehalvøya har parallelle kalkrygger, hvorfor jordsmonnet er så fruktbart og hvorfor sandtak plutselig kan dukke opp.

Ved Kjellerberget ble fossilene i kalkfjellet kommentert, og vel framme på Vik etter mye asfalttrasking, snakket vi om de første skuddvekslingene på Ringerike i 1940. Vi tok gamleveien over Gjesvalåsen mot den gamle brua over Kroksund. Den ble bygd i forlengelsen av Kongeveien over Krokskogen i 1806.

Den siste stoppen var ved helleristningene ved Sundvollen, som faktisk var ukjent for de fleste deltakerne.

Alle de 16 deltakerne gjennomførte med stil, og belønningen ble pølser og saft på Sundvollstranda.

Referat ved turleder Per H. Stubbraaten.

Guiding i Bønsnes kirke.
Guiding i Bønsnes kirke. Foto: Julie Ulven
Åsta, Sigurd Syr og Olav den hellige.
Åsta, Sigurd Syr og Olav den hellige. Foto: Per H. Stubbraaten
Ved Bønsnes kirke.
Ved Bønsnes kirke. Foto: Julie Ulven

Skrevet av Karsten Lien 29. mai 2022