Tur til Tangen (Borgenvika) i Hole

Fornøyde deltakere ved Borgenvika.
Fornøyde deltakere ved Borgenvika. Foto: Sven Koksrud

15 deltok på turen torsdag 10. juni.

Turen gikk gjennom naturreservatet i Viksåsen/Biliåsen til Borgenmoen. Derfra til rast på Tangen ved Tyrifjorden. Tilbake via kulturlandskapet ved  Borgen og Løken og gjennom skogen til Herredshuset.

Rast.
Rast. Foto: Sven Koksrud
Det er fint ved Tyrifjorden.
Det er fint ved Tyrifjorden. Foto: Sven Koksrud
Retur langs jordene.
Retur langs jordene. Foto: Sven Koksrud

Skrevet av Karsten Lien 14. juni 2021