Til seters - til seters ved Rishuet

Fornøyde deltakere på setra Rishuet.
Fornøyde deltakere på setra Rishuet. Foto: Brit Olaug Monserud

Rundt 20 deltok på seniorturen tirsdag 25. mai.

Blant de som fikk beskjed om at turen var fulltegnet, valgte noen å trekke seg, noen å stå på venteliste. Så var vi da også en god gjeng som, noen regndråper til tross, møttes på Flismoen på Veme denne tirsdags formiddagen. Turleder Axel Holt hadde en dobbel hensikt med denne turen. Å ta i bruk igjen en gammel setervei mellom Veme og setra på Rishuet, og å gå opp en ny trasé på den nye blåmerkestien fra Ellingseterkoia til Borglund hengebru. Herfra og videre innover Holleia ble det allerede i mellomkrigstida merket ei rute over Breiensetra til Hovinkoia.

Foran oss lå en rundt 8 km lang tur, delvis i motbakke og uten sti. Men på seniorturene er det slik at alle tar hensyn og at den som trenger «ei hand å holde i --», får det. Her gjelder tanken om at kjeden ikke er sterkere enn det svakeste leddet. Motbakke? Joda. Svak sti? Nettopp. Bløtt lende? Bare inniblant! Vi stoppet ved Kvistestein og om vi ikke banket på inn til et tverrberg, så var det helt sikkert ei bergtatt prinsesse som satt der inne.

Så kom vi da omsider fram til setra. Det suste i bekkene, det rant fra setertaket, det drøpp fra gran og furu, osp og bjørk. Men hva gjorde vel det, når Liv Kolstad (f. Arnesen) fortalte fra den tid hennes foreldre bodde her inne på setra, under siste krig? Far var skogsbestyrer, mens mor ofte hadde ærend i bygda på lønnet arbeid. Så kunne det hende at okkupasjonsmakta hadde tatt inn i seterhuset når mor kom inn på vollen, etter en lang arbeidsdag og med en god hjemtur opp gjennom bakkene attpå. «Nei da, de hadde ikke husert noe. Men det endte med at mor og far flytta derfra. Det blei litt for spennende.»

Hadde turen oppover vært litt slitsom, ble nedoverturen desto lettere. Først en god traktorvei, seinere på grei kjørevei nedover forbi Ristjern og tilbake til Flismoen.

Om været la noen demper på humøret i gruppa denne dagen? Neppe. «For det finnes ikke dårlig vær, bare –».

Axel Holt, turleder og referent

Turleder Axel leder an fra Flismoen.
Turleder Axel leder an fra Flismoen. Foto: Brit Olaug Monserud
En pust i bakken gjør godt.
En pust i bakken gjør godt. Foto: Brit Olaug Monserud
Setra Rishuet.
Setra Rishuet. Foto: Brit Olaug Monserud

Skrevet av Karsten Lien 1. juni 2021