Historisk vandring på Mosmoen

Deltakerne på turen.
Deltakerne på turen. Foto: Per Stubbraaten

20 deltok på turen torsdag 6. mai.

De 20 som fikk delta (det var 30 på venteliste), hadde en lærerik opplevelse i fint vær. For anledningen hadde Gudmund Bakke tatt med seg Per Ole Rønning som historisk veileder. Fortsatt er det mange spor etter tyskernes tilstedeværelse under krigen. Mosmoen var jo tyskernes sentrale ammunisjonslager for Østlandet, og de hadde 90 nedgravde ammunisjonshus spredt rundt på moen. I dag kan vi se gropene etter dem.

Ellers finnes rester etter mannskapsforlegninger og stolpehull etter taubanen fra jernbanestasjonen og opp på Mosmoen.
Vi dvelte selvfølgelig ved det historiske stedet der nordmennene stanset den tyske framrykningen med stridsvogner i 1940. To ganger måtte tyskerne trekke seg tilbake før nordmennene av taktiske grunner ble kommandert til retrett.

Under Mo gård lå det 30 husmannsplasser, men byggingen av nye E16 har rasert mange av hustuftene. Turen ble krydret med fortellinger om folk som hadde bodd der.

Referat ved Per Stubbraaten.

Turguidene Per Ole Rønning og Gudmund Bakke ved en av de mange gropene etter ammunisjonshus.
Turguidene Per Ole Rønning og Gudmund Bakke ved en av de mange gropene etter ammunisjonshus. Foto: Per Stubbraaten

Skrevet av Karsten Lien 7. mai 2021