Tur til Ørteskollen vest for Sokna

Hele gruppa samlet.
Hele gruppa samlet. Foto: Else Bjerknes

20 deltok på turen tirsdag 9. juni.

Turen startet ved Solli vest for Sokna, hvor kjentmann Steinar Langvandsbråten møtte oss. Han fortalte underveis om gamle, fraflytta boplasser og annen historie fra området.

Vi begynte turen på traktorvei og endte langs gjengrodd sti til første stopp ved  plassen Treangen, hvor grunnmuren og tømmerrester fra huset fortsatt synes. Derfra gikk ferden utenfor sti gjennom skogen dit plassen Løken lå – og på bedre gangbar skogsbilvei fram til gapahuken ved Solbakken. Videre gikk vi på sti og traktorvei over Ørteskollen og forbi gamle gruver, før vi vendte tilbake til bilene.

Turen var ca. 8 km. Vi hadde litt regn, men for det meste fint turvær. Turleder var Per Henrik Fagerås.

Fornøyde deltakere.
Fornøyde deltakere. Foto: Per Henrik Fagerås
Ingrid og Steinar nyter matpausa.
Ingrid og Steinar nyter matpausa. Foto: Per Henrik Fagerås
Steinar forteller.
Steinar forteller. Foto: Per Henrik Fagerås

Skrevet av Karsten Lien 9. juni 2020