Vassfarstien får et kjempeløft!

Faksimile fra Ringerikes Blad 27.04.2017
Faksimile fra Ringerikes Blad 27.04.2017

DNT Ringerike har fått tildelt kr. 200 000,- til merking og skilting av Vassfarstien!!

Dette er en gledens dag, selv om det har vært kjent for oss i administrasjonen en stund at vi har fått tildelt midlene, er det først nå det er blitt offentlig.

I tillegg til å skilte og merke stien på nytt vil det bli satt opp informasjonstavler langs hele ruten.

Stien vil gå forbi våre 7 koier i området. Så med et medlemskap i DNT Ringerike er sommerferien i 2018 reddet. Da kan du gå Vassfarstien fra Hønefoss med greie dagsetapper med overnatting på våre koier. Men du må såklart ikke gå alle etappene på én gang. Det vil bli informert om nærmeste kollektivmulighet tilbake til Hønefoss. Om du går én eller alle etappene vil du ha muligheten til å vinne spennende premier.

Prosjektledelsen for Vassfarstien er i god gang med arbeidet. Skilter er under bestilling og både nettsider og APP for registrering av etappene er på plass. Følg med i tiden fremover for å se flere nyheter om Vassfarstien.

Les mer om tildelingen av midlene i dagens Ringerikes Blad.