Årsmøtet 2017

Vi begynner å planlegge for neste årsmøte allerede nå, og vår kjære valgkomité er interessert i innspill til aktuelle kandidater for styreverv.

Årsmøte neste år, blir torsdag 16. mars kl. 1900 i Metodistkirken i Arkaden sine lokaler som vanlig. Det blir enkel servering og kaffe. Foredragsholder blir også som i fjor, Odd Tangen med foredraget "En reise til og i Tibet".

Valgkomitéen ønsker innspill fra medlemmene til styreverv. Valgkomitéen tar kontakt med aktuelle kandidater.

Forslag til personer som kan ta styreverv meldes til:
Torunn Mathisen - torunn.mathisen@bfk.no / 907 59 140
eller
Per H. Stubbraaten - per.havard.stubbraaten@hadeland-energi.net / 908 61 879

Skrevet av Tom-Erik Bakkely Aasheim 21. desember 2016