Brøyting Strøsvegen

Foto: Sigrid Haugen

Styret for veganlegget til Strøsvegen har inngått avtale om brøyting også denne vinteren.

Fra nå til ca. 20 februar vil veien til Strøsdammen være brøytet og kjørbar fra torsdag ettermiddag til mandag morgen. Dersom det er behov utover dette må dette avtales direkte med brøytemannskaper. Ta kontakt med DNT Ringerike på 32 12 21 00 for å bli satt i kontakt med brøytemannskaper.

Fra 20. februar og så lenge føret tillater det skal veien være kjørbar hele uka. Styret forbeholder seg retten til å stenge veien eller deler av veien i "vårbløyta" dersom det er nødvendig.

Skrevet av Tom-Erik Bakkely Aasheim 6. desember 2016