Oslo og Omland Friluftsråd - 80 år

Program for jubileumsseminaret
Program for jubileumsseminaret Foto: Tom-Erik Johansen

Oslo og Omland Friluftsråd fyller i 2016 hele 80 år. Dette ble markert med et jubileumsseminar på Skullerudstua i Østmarka, 17. oktober. Som en av OOFs medlemmer, var selvfølgelig DNT Ringerike invitert.

Hvem er OOF?

OOF er et av 24 friluftsråd i Norge og er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. Oslo og Omland Friluftsråd er et samarbeidsorgan med formål å arbeide for friluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, Oppland og Oslo. 43 organisasjoner og 16 kommuner er medlem i OOF. OOF foreslo markagrensen i 1938, og har siden den gang særlig arbeidet som paraplyorganisasjon for bevaring av Marka og adkomstmulighetene i alle markakommunene, deriblant Ringerike, Jevnaker og Hole kommune. I tillegg fremmer OOF friluftsliv blant barn og unge igjennom blan annet å arrangere friluftsaktiviteter for barn, unge og familier.

Henrik Hoff Wikborg, DNT OO
Henrik Hoff Wikborg, DNT OO Foto: Tom-Erik Johansen
Paneldebatt
Paneldebatt Foto: Tom-Erik Johansen

Marka og de grønne lungene - plass til alle?

17. oktober var det duket for høstens arrangement for alle som er opptatt av Marka, grønne lunger, friluftsliv, folkehelse og inkludering. OOF hadde satt sammen et veldig spennende program med inspirerende innledere og aktuelle debatter.

Noen av temaene var:

  • Osloregionen står overfor store utfordringer. Det er stor befolkningsvekst, og presset på arealene øker. Selv markagrensen har vært under debatt i høst.
  • Statistikken viser at vi beveger oss for lite i hverdagen, og barn og unge er mindre utendørs enn før. Friluftsliv er ikke lenger noe alle nordmenn vokser opp med, samtidig som vi får minoritetsgrupper som heller ikke er vant med det tradisjonelle norske friluftslivet.
  • Nye og mer sportslige friluftsformer kommer til og flerbrukskonflikter oppstår. Fart og spenning kan komme i konflikt med de som søker stillhet og ro.
  • Friluftslivet er avgjørende for folkehelsen. Marka, de grønne lungene, turveiene og parkene er viktige som rekreasjonsområder for en stadig større befolkning.
  • OOF ble opprettet for 80 år siden fordi Marka ble truet av utbygging. Hva er status om nye 80 år?

Inviterte til seminaret var statssekretæren for Klima- og miljødepartementet, ordførere fra medlemskommunene, byrådsleder Raymond Johansen, inkluderingsbyråden i Oslo, ledelsen i de sentrale medlemsorganisasjonene og ressurser fra akademia. Erling Dokk Holm ledet seminaret og hjalp til med å få frem gode svar på vanskelige utfordringer.

Daglig leder ved DNT Oslo og omegn, Henrik Hoff Wikborg var tilstede og snakket DNTs sak på en god måte i de to hovedtemaene på seminaret: Hvordan få flere ut i aktivitet? og Flerbruk av marka.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, åpnet seminaret.

De inviterte fikk servert lunsj med rundstykker og senere vafler, kaffe og frukt.

DNT Ringerikes utsendte korrespondent var veldig fornøyd med dagen og ønsker OOF hjertelig til lykke med 80-års dagen og med ønske om at de neste 80 blir vel så bra.

- Tom-Erik Johansen

Skrevet av Tom-Erik Bakkely Aasheim 18. oktober 2016