Sykkeltur i kulturlandskapet

Halvdanshaugen på Steinsletta i Hole kommune
Halvdanshaugen på Steinsletta i Hole kommune Foto: Turid Kolstadløkken

Grunneierutvalget rundt Steinssletta inviterer til sykkeltur i Steinssletta kulturlandskap søndag 25. september 2016 kl. 12:00.

Steinssletta er et av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge, og er representant for flatbygdene. Det som kjennetegner Steinssletta er aktivt og moderne landbruk, historie og landskap.

For å dele informasjon om kulturlandskapet med flere, inviteres medlemmene av DNT Ringerike til sykkeltur. Se detaljert program nedenfor. Se ellers http://www.steinssletta.no for mer informasjon.

Kl. 12:00 - Frammøte Norderhov kirke
Gudmund Bakke forteller om krigshendelse 1716

Vi sykler opp til Hønen og inn Åsaveien

Kl. 12:45 - Gagnum
Sigurd Huseby forteller om bier og honningproduksjon. Omvisning i bigården.

Vi sykler videre til Kalkverket, inn Vollgata til E16, avkjøring til Nerstein og til Halvdanshaugen. (Vær OBS! ved kryssing av E16).

Kl. 14:15 - Stein gård
Jan Fredrik Hornemann forteller om gårdens historie med Halvdanshaugen, Kirkeruinen og Kalkovnen.

Vi sykler videre inn Selteveien og Fegata til Sørum

Kl. 15:30 - Nordre Sørum gård
Ingvild Collet-Hanssen og Eilev Mellerud forteller om gårdens drift.

Avslutning på turen.

Ta med mat. Drikke serveres på Sørum.

Tidspunktene for de enkelte stopp kan justeres i forhold til "farten"!

Skrevet av Tom-Erik Bakkely Aasheim 21. september 2016