Vassfardagen

Vassfardagen 2015
Vassfardagen 2015 Foto: Rune Larheim

Programmet for årets Vassfardag er nå klart. Arrangementet foregår på Skrukkefyllhaugen i Vassfaret søndag 26. juni. Programmet starter kl. 11.

Det blir en dag med mange interessante foredrag og aktiviteter for liten og stor.

 • Vassfaret, kommunens beste friluftsområde. Markering ved Kåre Hellands - ordfører i Sør-Aurdal.

 • Utvandrerhistorie fra Vassfaret - Hvordan gikk det med dem? Foredrag ved Universitetslektor Terje Mikael H. Joranger

 • Navnebruk i Mikkjel Fønhus sin diktning. Foredrag ved Arne Erik Fønhus

 • Hjemmefrontens innsats i Vassfaret. Foredrag ved leder Norges Hjemmefrontsmuseum amanuensis Ivar Kraglund

 • Informasjon og aktiviteter ved SNO - Bjørnevandring - Botanisk vandring m.m. SNO stiller også med mange andre aktiviteter for liten og stor.

 • Norsk Rovdyrsenter deltar med stand og aktiviteter.

 • Hedalen jeger- og fisk arrangerer fiskekonkurranse.

 • Naturkunstner Kristen Stavedahl stiller ut en del av dine bilder. Mange nye vassfarbilder lover han. Det blir også mulig å kjøpe bilder av han. Kunstneren er selv tilstede hele dagen.

 • Glasmakar Anne Hilde Øigarden stiller ut og selger sine produkter. Også hun er tilstede hele dagen.

 • Norsk Ornitologisk Forening Valdres lokallag (Ørrin) har stand på Vassfardagen, som tidligere år. Her er det mulig å spørre om det meste som dreier seg om fugler og fuglekasser. Selvfølgelig er det anledning til å snekre sin egen kasse slik som tidligere år.

 • I tillegg til dette kommer en del andre lag og lokal husflid.
Foto: Rune Larheim

Av underholdning i år så er selvfølgelig "Berte" på plass. I tillegg til dette underholder Hedalen Ungdomslag med viser av "skogens dikter" Hans Børli. Og kanskje kommer det noen overraskelser i tillegg til det som er nevnt ovenfor.

Det vil bli anledning til å kjøpe både kaffe og kaker og mat for de som ønsker det, slik at nistepakka kan du la ligge igjen hjemme denne dagen.

Vegen fra Flå over Veneli vil bli åpnet for alle som vil delta på Vassfardagen. Både vegen fra Hedalen og fra Flå vil bli skiltet, slik at det ikke skal bli noe problem å finne frem om du ikke er lokalkjent. Husk bompenger (kontanter).

Etter at Vassfardagen er slutt vil den gamle filmen "Trollelgen" bli vist på Søre-lokalet i Hedalen kl. 17.

Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig vassfaropplevelse denne dagen.