Tur til Vestre Buttentjern

På vei til Lundeplassen
På vei til Lundeplassen Foto: Brit Olaug Monserud

Tirsdag 10. mai var det ca. 30 deltakere med på en historisk tur opp mot Vestre Buttentjern.

De var så heldige å ha med seg 90-årige Karsten Hansen som lokalhistorisk kjentmann som i tenårene deltok i motstandskampen under krigen som medlem av den kommunistledede Osvald-gruppa.

Han var en meget vital person med godt minne og ettertenksomhet der smilet hele tiden var på lur. Han var bare 18 år da han ble arrestert og sendt til Grini. Det ble en sterk opplevelse å høre han synge Grinisangen!

Minnestedet for lensmannsmordene i 1926 ble besøkt og godeste Karsten kunne fortelle oss at han med egen traktor fraktet minnestenen opp til minnestedet da det ble etablert.

Ved Vestre Buttentjern spiste vi opp nisten og gikk bilveien ned til parkeringen ved Marigårdspensen.

Tekst av Torbjørn Andreassen.