Hovinkoia - Helt konge!

Slottsplassen i Oslo
Slottsplassen i Oslo Foto: Det kongelige hoff

Så er det altså bestemt - Hovinkoia skal settes opp i Slottsparken!! Satte du kaffen i halsen? Vel det er kanskje ikke så rart. I anledning kongeparets 25 års regentjubileum skal Hovinkoia settes opp til utstilling i Slottsparken i sommer.

Bakgrunn

I forbindelse med det norske Kongeparets 25 års jubileum har Slottet ønsket at DNT kunne synliggjøre turkulturen gjennom det aktivitetstilbudet som DNTs hytte- og rutenett representerer.
Videre ønsker Norsk Folkemuseum og DNT at den eldste av de to hyttene som skal stilles ut, blir satt opp som en permanent utstilling på Norsk Folkemuseum med den hensikt å formidle den nasjonale kulturarven som tur- og hyttelivet i Norge representerer.

Hovinkoia
Hovinkoia Foto: DNT Oslo og Omegn

Synliggjøring av friluftslivets infrastruktur i Slottparken

Det har vært et ønske fra Slottet at både en tradisjonell DNT-hytte og en ny DNT-hytte skulle settes opp i parken for å vise utviklingen av norsk turkultur. Ustillingene i jubileumsparken varer fra 19. mai og til slutten av september. Vi har valgt ut Hovinkoia som i dag ligger på Ringerike som den tradisjonelle hytten. Hovinkoia ble bygget i 1937 som nummer to av DNTs skogskoier og eies i dag av DNT Oslo og Omegn. I tillegg vil vi vise frem en modul fra en moderne heltre modul-hytte, som skal åpnes ved Lysefjorden i Rogaland i høst. Denne hytten heter "Skåpet" og eies av Stavanger Turistforening.

I perioden ustillingen foregår vil det være en rekke aktiviteter og turer tilknyttet hyttene.

Montasje av "Skåpet"
Montasje av "Skåpet" Foto: Stavanger Turistforening

Norsk hytte- og turkultur på museum

Skåpet skal åpnes i Rogaland sensommeren 2016. Hovinkoia er bevaringsverdig, og DNT ønsker å erstatte hytten med en ny hytte på den samme tomten i Holleia på Ringerike. Planen videre er at vi håper å inngå et samarbeid med Norsk Folkemuseum hvor målet er at den gamle Hovinkoia i etterkant av utstillingen i Slottsparken skal inngå i en permanent utstilling på museet. Løst og fast interiør i hytten er relativt intakt fra 1937. Alt blir tatt vare på og vil følge hytten. DNT håper å få anledning til å skilte stier tilknyttet Hovinkoia, og at det kan legges opp til at området benyttes aktivt i forbindelse med ulike aktiviteter.

Folkemuseet i Oslo
Folkemuseet i Oslo Foto: Jenn