Nytt styre

Bak fra venstre: Ive Langsæter, Tom-Erik Johansen, Finn Granum, Karsten Lien og Torbjørn Andreassen. Foran fra venstre: Erik Lunde, Yngve Johan Tirevoll og Karin Solberg. Ikke tilstede: Odd F. Tangen
Bak fra venstre: Ive Langsæter, Tom-Erik Johansen, Finn Granum, Karsten Lien og Torbjørn Andreassen. Foran fra venstre: Erik Lunde, Yngve Johan Tirevoll og Karin Solberg. Ikke tilstede: Odd F. Tangen Foto: Vibeke Tjøm

6. april 2016 hadde det nye styret i DNT Ringerike sitt første styremøte. Styret ble konstituert med samme rollefordeling som valgkomiteen la frem forslag om på årsmøtet 17. mars 2016.

Styrets sammensetning er som følger:

Navn Rolle
Styreleder Yngve Johan Tirevoll
Nestleder Erik Lunde
Sekretær Finn Granum
Styremedlem Karin Solberg
Styremedlem Tom-Erik Johansen
Varamedlem Karsten Lien
Varamedlem Odd F. Tangen
Varamedlem Ive Langesæter
Varamedlem Torbjørn Andreassen

For mer informasjon om styret, se egen side.