Turledere på skolebenken

Foto: Claudia von Gostomski

DNT Ringerike skal arrangere førstehjelpskurs for sine turledere.

Amund Berg, som til daglig jobber  i Ringerike Brannvesen skal gi våre turledere en innføring i førstehjelp.Det vil bli gitt opplæring i blant annet varsling, handling, stabilt sideleie, hjerte/lunderedning, skader på tur og mye mer.

Vi vil at våre deltakere skal føle seg trygge når de er på tur, og at de ansvarlige turlederne skal kunne gi den hjelpen som kreves hvis uhellet først er ute. Da er det viktig at turlederne er godt forberedt.

Skrevet av Tom-Erik Bakkely Aasheim 22. februar 2016