Innføring av nytt bookingsystem i DNT-systemet

I forbindelse med innføring av nytt bookingsystem i DNT systemet for alle hytter/områder er det ikke mulig å booke plasser på koiene våre lengre enn tom. juni 2016.

Det nye systemet er planlagt innført juli/august 2016 og vil da åpne for muligheten til å booke videre i 2016.

Skrevet av Tom-Erik Bakkely Aasheim 17. desember 2015