Tom-Erik Bakkely Aasheim gjenvalgt som styreleder i DNT Ringerike

Det nye styret i DNT Ringerike. Fra venstre Karsten Lien, Jan Gunnar Hagen, Miriam Hagge, Julie Ulven, Tom-Erik Bakkely Aasheim og Mons-Ivar Mjelde. Ellen Margrethe Stabursvik var ikke til stede.
Det nye styret i DNT Ringerike. Fra venstre Karsten Lien, Jan Gunnar Hagen, Miriam Hagge, Julie Ulven, Tom-Erik Bakkely Aasheim og Mons-Ivar Mjelde. Ellen Margrethe Stabursvik var ikke til stede. Foto: Sveinung Engeland

Omtrent 30 medlemmer var til stede på årsmøtet i DNT Ringerike torsdag 24. mars.

Det var litt færre deltakere enn normalt, men dette skyldtes delvis at en ny film om vikingene hadde premiere i Hønefoss den samme dagen.

Møtet åpnet med at Ole-Martin Høgfoss informerte om den nybygde Vassfarkoia, denne åpnes for bruk fra fredag 8. april. Offisiell åpning blir lørdag 18. juni. Deretter informerte Tom-Erik Bakkely Aasheim om Lerbergsetra på Holleia som vi har inngått leiekontrakt om. Denne åpnes for bruk fra 1. mai, mens offisiell åpning blir etter sommeren.

Styrelederen kunne så ønske velkommen til selve årsmøtet. Innkallingen ble godkjent og Karsten Lien ble valgt som møteleder, mens Ellen Næsje ble valgt som referent. Erik Monserud og Miriam Hagge ble valgt til tellekorps, og Bjørg Synøve Stigsrud og Kjersti Hovland ble valgt til å undertegne protokollen.

Møtet foregikk i rolige former uten de store debattene denne gangen. Sakspapirene til møtet er tilgjengelige her.

Det nye styret i DNT Ringerike består av:
Styreleder: Tom-Erik Bakkely Aasheim
Nestleder: Mons-Ivar Mjelde
Sekretær: Karsten Lien
1. styremedlem: Miriam Hagge
2. styremedlem: Julie Ulven
1. varamedlem: Ellen Margrethe Stabursvik
2. varamedlem: Jan Gunnar Hagen

Etter at den formelle delen av årsmøtet var over, delte Tom-Erik Bakkely Aasheim og Ellen Næsje ut gave til de styre-/varamedlemmene som gikk ut av styret. Erik Brenden var til stede og mottok en flott kniv. Turid Bjørnum og Arne Aursland var ikke til stede, men de vil også få kniver.

Etter ei pause med kaffe/te, gode kaker og en trivelig prat, ble ordet overlatt til Sveinung Engeland med foredraget "Fjellenes ukjente historie - hvordan fjellene våre ble målt og satt på kartet". I fjor høst ga han ut boka "Høyde over havet". Han fenget forsamlingen med  masse interessant om hvordan de høyeste fjellene våre fikk den høyden de er angitt med på kartet i dag.

Her kan du lese protokollen fra årsmøte i DNT Ringerike.
Her finner du kontaktinfo ​​​​​​​på alle i styret.

Tom-Erik Bakkely Aasheim, Erik Brenden og Ellen Næsje.
Tom-Erik Bakkely Aasheim, Erik Brenden og Ellen Næsje. Foto: Karsten Lien
Sveinung Engeland foredrar om fjellenes høyder.
Sveinung Engeland foredrar om fjellenes høyder. Foto: Karsten Lien

Skrevet av Karsten Lien 27. mars 2022