Hengebrua ved Borglund ble offisielt åpnet lørdag 19. mars

Ansvarlig for sti- og skiltprosjektet har vært Axel J. Holt.
Ansvarlig for sti- og skiltprosjektet har vært Axel J. Holt. Foto: Per H. Stubbraaten

Lørdag 19. mars var det offisiell åpning av den restaurerte hengebrua ved Borglund. Det var Veme menighetsråd som sto for arrangementet, og representanter for Ringerike kommune var til stede.

Tekst: Per H. Stubbraaten

Hengebrua ved Borglund ble bygd på dugnad i 1929, men etter hvert var verken  stålfundamentet, vaierne eller tregolvet å stole på.  Statens vegvesen og Ringerike kommune sto i fellesskap bak utskiftingen av stålkonstruksjonene i 2019, men det halvråtne golvet på brua ble ikke fornyet. I 2019 var det ikke lenger tilrådelig å forsere brua, og den ble stengt. Ingen påberopte seg eierskap til brua med plikt til å skifte ut tregolvet, men etter initiativ fra tre lokalpolitikere, Stein Roar Eriksen (uavh.), Stian Bakken (Sp) og Ole Johan Andersen (Frp), bevilget kommunestyret midler til utskiftningen av tredekket.

Høsten 2021 ble fornyelsen av brua fullført. Fra bussholdeplassen på riksveg 7 er det bare 50 meter til brua, og en liten sidebru fører deg trygt ut på hengebrua.

Bygdefolket på Veme kan glede seg over den flotte brua som binder bygdesamfunnet tettere sammen. Det må være riktig å si at bygda har mye å takke Ivar Kristiansen for. Han har tatt initiativ overfor ulike etater og skaffet midler til skilting og åpningsarrangement.

DNT Ringerike er også stor takk skyldig siden en viktig blåmerka tursti passerer brua, fra Hovinkoia på Holleia til Ellingseterkoia på første del av Vassfarstien. 

Lørdag 19. mars fant altså den offisielle åpningen sted. Det var grilling, og ei gruppe fra Ringerike Janitsjar spilte. Ikke minst var det en anledning til å takke alle som har jobbet for å bevare Borglund hengebru. DNT Ringerike var tilstede på åpningen og Axel Holt hilste fra oss.

Ringerikes Blad har en artikkel om saken (krever at du har abonnement).

I tillegg har Einar Kristiansen et innlegg på Facebook med bruas historie og en rekke bilder.

Les også om Borglund hengebru på baksida av Ringerikes Blad fredag 18. mars 2022, samt på side 16 i Skauleisposten 2002 og side 23 i Skauleisposten 2021.

Kjetil Sudgarden har festet skiltene ved hengebrua.
Kjetil Sudgarden har festet skiltene ved hengebrua. Foto: Axel Holt
Snora klippes av Jan Thorleif Lafton. Ivar Kristiansen til høyre.
Snora klippes av Jan Thorleif Lafton. Ivar Kristiansen til høyre. Foto: Axel Holt
Jan Thorleif Lafton, Harald Fagerås fra menighetsrådet og Axel Holt.
Jan Thorleif Lafton, Harald Fagerås fra menighetsrådet og Axel Holt. Foto: Brit Olaug Monserud