Årsmøte 24. mars

Årsmøte i DNT Ringerike. Kilde: Wikipedia
Årsmøte i DNT Ringerike. Kilde: Wikipedia

Årsmøtet for året 2021 avholdes i Metodistkirken i Hønefoss sentrum, torsdag 24. mars kl. 18.30.

Saksdokumenter

Grunnet sykdom er saksdokumentene lagt ut noe forsinket.

Orienteringssaker

 • Koienytt

Agenda for årsmøtet

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Årsmelding 2021
 4. Revidert årsregnskap 2021
 5. Budsjett 2022
 6. Innkomne saker
  • Strategi og handlingsplan 2022-2023
  • Vedtektsendringer
 7. Valg av styre og varamedlemmer
 8. Valg av valgkomité
 9. Valg av æresmedlemskomité

Underholdning

 • Påskjønnelser
 • Kaffe og kaker
 • Foredrag med Sveinung Engeland om "Fjellenes ukjente historie - hvordan fjellene våre ble målt og satt på kartet".
  I fjor høst ga han ut boka "Høyde over havet". Han vil selge bøker etter foredraget.