Styreverv i DNT Ringerike?

Fønhuskoia.
Fønhuskoia. Foto: Daniel A. Holm

Årsmøtet i DNT Ringerike avholdes torsdag 24. mars 2022 i Metodistkirka, Hønefoss sentrum. Valgkomiteen har et forslag til nytt styre klart til årsmøtet. Ønsker du å høre litt om hvilke verv som er på valg nå - ta kontakt med valgkomiteen vår.

Valgkomiteens Erik Lunde kan kontaktes på telefon 934 39 324.

​​​​​​​DNT Ringerike er en av medlemsforeningene i Den Norske Turistforening (DNT) og har tilhold på Ringerike. Medlemsområdet omfatter Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, samt deler av Modum og Sør-Aurdal kommuner. Foreningen har nesten 2 800 medlemmer, og drifter 10 flotte koier. Nedslagsfeltet er fra Krokskogen i øst til øverst i Vassfaret i nordvest.

Foreningen arrangerer fellesturer og kurs gjennom hele året, som regel lokalt i sitt nedslagsfelt, men også noen fellesturer fra hytte-til-hytte i andre fjellområder. Foreningen har som mål å ha et turtilbud for alle aldersgrupper, fra de aller yngste i Barnas Turlag til seniorgruppa vår som har turer på dagtid hver tirsdag. Vi er også med i DNTs prosjekt DNT Tilrettelagt som lager turtilbud for de med nedsatt funksjonsevne.

I år er vi i Frivillighetens år. Frivilligheten er bærebjelken i DNT og blir et tydelig satsingsområde i hele 2022. Vi håper å verve riktig mange til våre hyggelige, frivillige grupperinger som driver med dugnad på hytter og stier, tar med andre på tur (DNT-turledere), ivrige frivillige til turdager/arrangementer og frivillige til komiteer og verv. 

Som medlem av styret vårt vil du være med å påvirke aktiviteten og friluftstilbudet i vårt området.
Dette er viktige verv og vi trenger gode kandidater. Velkommen til å kontakte valgkomiteen.


Les mer om det ekstraordinære årsmøtet i desember.

Skrevet av Ellen Kristine Næsje 22. februar 2022