Tom-Erik Bakkely Aasheim valgt til styreleder i DNT Ringerike

Det nye styret i DNT Ringerike.
Det nye styret i DNT Ringerike. Foto: Ellen Kristine Næsje

På det ekstraordinære årsmøtet i DNT Ringerike torsdag 2. desember ble styret igjen fulltallig.

Rundt 25 medlemmer deltok på møtet som ble avholdt i Metodistkirka i Hønefoss. Møtet ble avholdt for igjen å få et fulltallig styre i foreningen, etter at Per Berger og Karin Solberg hadde trukket seg. Valgkomiteens leder Erik Lunde presenterte komiteens forslag til nytt styre.

Etter valgene består det nye styret av:
Styreleder:           Tom-Erik Bakkely Aasheim
Nestleder:             Arne Aursland
Sekretær:              Karsten Lien
Styremedlem:      Miriam Hagge
Styremedlem:      Julie Ulven
1. varamedlem:    Turid Bjørnum
2. varamedlem:    Erik Brenden

Tom-Erik Bakkely Aasheim satt som styreleder i foreningen i perioden 2017-2019, og han går altså på en ny periode nå. Julie Ulven er ny i styret, mens de øvrige ble valgt på årsmøtet i juni 2021. Det neste ordinære årsmøtet er i mars 2022.

Vi ønsker Tom-Erik velkommen tilbake som styreleder og ønsker hele styret lykke til i arbeidet for foreningen.

Signert referat fra ekstraordinært årsmøte.

Den nye styrelederen Tom-Erik Bakkely Aasheim.
Den nye styrelederen Tom-Erik Bakkely Aasheim. Foto: Karsten Lien
Fra venstre Tom-Erik Bakkely Aasheim, Julie Ulven, Miriam Hagge  (bak), Arne Aursland og Erik Brenden. Foran Karsten Lien. Turid Bjørnum var ikke til stede.
Fra venstre Tom-Erik Bakkely Aasheim, Julie Ulven, Miriam Hagge (bak), Arne Aursland og Erik Brenden. Foran Karsten Lien. Turid Bjørnum var ikke til stede. Foto: Ellen Kristine Næsje

Skrevet av Karsten Lien 5. desember 2021