Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Dette avholdes torsdag 2. desember 2021 kl. 1830.

Etter at Per Berger dessverre har trukket seg som styreleder pga. helseproblemer, ser vi oss nødt til å innkalle til et ekstraordinært årsmøte for å få et fulltallig styre. I tillegg har også styremedlem Karin Solberg trukket seg fra styret.

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes torsdag 2. desember kl. 1830 i Metodistkirka, Storgata 7 i Hønefoss, med følgende saksliste:

1) Åpning med godkjenning av innkalling
2) Valg av møteleder og referent
3) Valg av tellekorps og to som skal underskrive protokollen
4) Valg til styret
     - Valg av ny styreleder
     - Valg av nytt styremedlem

Stemmerett på møtet har registrerte medlemmer av DNT Ringerike, dvs. de som har betalt medlemskontingent for 2021 eller er æresmedlemmer.

Ta kontakt med valgkomiteen hvis du kan tenke deg å gjøre en innsats i DNT Ringerike!

Vel møtt til møtet!

Styret i DNT Ringerike.

Skrevet av Karsten Lien 9. november 2021