Høstmøte i DNT Ringerike

Nye Vassfarkoia.
Nye Vassfarkoia. Foto: Ole-Martin Høgfoss

Rundt 45 deltok på det tradisjonelle høstmøtet vårt.

Karsten Lien kunne ønske en velfylt sal i Metodistkirka velkommen til det tradisjonelle høstmøtet. Han leste minneord om Jan Fredriksen, disse var skrevet av Axel Holt.

Så fulgte kveldens hovedinnslag, hvor Bjørn Geirr Harsson viste bilder og fortalte fra turen sin fra Oslo til Bygdin med tittelen Skauleis til fjells - fra Honnørbrygga i Oslo gjennom Ringerike til Bygdin. Han har tidligere gått Norge både på langs og på tvers, og han krydret foredraget sitt med mange fine tanker og erfaringer fra turene sine.

Etter ei god og lang pause med kaffe, kaker og turprat, fortsatte programmet med at Ole-Martin Høgfoss viste en flott presentasjon om den nye Vassfarkoia og fortalte om arbeidet med den nye koia. Den skal etter planen være klar for bruk til våren, og offisiell åpning blir lørdag 18. juni 2022.

Videre orienterte Odd Tangen om arbeidet med turprogrammet og Axel Holt om tankene rundt ny utgave av Skauleisposten. Axel Holt benyttet også anledningen til å hedre en del dugnadsarbeidere som har bidratt med bygging av bruer og klopper - også kalt "brubyggerne".

Karsten Lien viste så bilder fra toppturen til Vang (30 Mb), mens Anne-Lise Tufte avsluttet det hele med bilder fra turen til Sylan (31 Mb), med flott musikk til.


Skrevet av Karsten Lien 7. november 2021