Per Berger valgt til ny styreleder i DNT Ringerike

Per Berger på tur til Puttekollen i Begnadalen.
Per Berger på tur til Puttekollen i Begnadalen. Foto: Kjetil Sudgarden

Årsmøtet i DNT Ringerike ble avholdt i Metodistkirken tirsdag 15. juni 2021.

Årsmøtet skulle vært avholdt i mars, men ble også i år utsatt på grunn av koronasituasjonen. Årsmøtet ble gjennomført som normalt, men i en noe forenklet versjon uten bevertning. Det var 36 medlemmer til stede, inkl. styret i DNT Ringerike og ansatte.

Det ble gitt en fyldig presentasjon av byggestatus for den nye Vassfarkoia ved Ole-Martin Høgfoss. Byggingen starter nå i sommer, og vi planlegger å være ferdig seint på høsten. Offisiell åpning blir i 2022.
DNT Ringerike trenger flere frivillige – dette gjelder spesielt til Barnas Turlag og til redaksjonen av Skauleisposten.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent. Regnskapet for 2020 ble enstemmig godkjent med et solid overskudd. Egenkapitalen er også betryggende god. Budsjettet for 2021 ble enstemmig vedtatt med et lite overskudd.

Etter valgene består styret av disse:
Leder                  Per R. Berger
Nestleder           Arne Aursland
Sekretær            Karsten Lien
Styremedlem    Erik Brenden
Styremedlem    Karin Solberg
Varamedlem     Turid Bjørnum
Varamedlem     Miriam Hagge

Per Berger er mest kjent som ordfører i Hole gjennom 20 år, men han har også lang erfaring med frivillig arbeid innen bl.a. friidrett og orientering. I tillegg er han en ivrig friluftsmann, jeger og fisker.

Følgende ble takket for innsatsen og de fikk en flott kniv i gave fra DNT Ringerike: Finn Granum, Per Stubbraaten, Marianne Aasen, Janne Ellingsen, Bjørn Ellingsen, Kjetil Ødegård, Sascha Bucko, Ole Magnus Grønli, Odd Tangen og Kjersti Hovland.

Etter årsmøtet holdt Gudmund Bakke et utmerket foredrag med tittelen Krokskogen – Eventyrskog, finnebygd og setermark.
Til slutt viste Anne-Lise Tufte bilder fra Vangsturen 2020.

Skrevet av Karsten Lien 19. juni 2021