Takk til koiesjefer og turledere!

Seniorer på Vikerkoia.
Seniorer på Vikerkoia. Foto: Brit Olaug Monserud

En hilsen fra DNTs landsmøte og DNT Ringerike til våre dyktige tillitsvalgte.

Utbruddet av Covid 19 vinteren 2020 gav DNT utfordringer vi var lite forberedt på. DNTs formål er å få folk ut på tur i skog og mark – og gjerne benytte seg av det rikholdige hytteutvalget. Styreleder i DNT Per Hanasand fremhevet i sin landsmøtetale at DNT lyktes med å innfri formålet i 2020 fordi vi har en sterk sentral organisasjon, men ikke minst fordi vi har så mange dyktige frivillige rundt om i hele landet. DNT så tidlig at god kommunikasjon av smitteverntiltakene til lokalforeningene var kritisk for å lykkes. DNT Ringerike har effektivt formidlet forventningene ut til sine frivillige.

Det har derfor vært svært gledelig å konstatere at de ansvarlige for koiene våre har vasket og desinfisert i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverket. (Antall overnattinger endte opp på nivå med 2019 så jobben har vært betydelig.)

I tillegg har turlederne med stø hånd praktisert smittevern på alle de 65 turene som ble arrangert.

Tusen takk til dere alle for den flotte jobben dere har gjort!

Arne Aursland, fungerende styreleder i DNT Ringerike

Skrevet av Karsten Lien 14. juni 2021