Ledige plasser på sommerturen i Sylan

Sylan.
Sylan. Foto: Per Harald Olsen

DNT Ringerikes sommertur til Røros og Sylan har to ledige plasser.

Denne turen var satt opp på turprogrammet i 2020, men måtte avlyses pga. koronapandemien.

I år forsøker vi oss igjen, og turlederne Odd Tangen og Per Stubbraaten ønsker oss velkommen til turen som går fra 29. juli til 3. august. Vi skal se spelet Elden i Røros og gå flotte turer i Sylan.

Vil du være med? Ta kontakt med Odd Tangen på tlf. 992 49 277.

Skrevet av Karsten Lien 9. juni 2021