Nettsider for padleleden Bagn–Drammen er lansert

Det er nå lansert en egen nettside for prosjektet som jobber med å etablere padleleden Bagn–Drammen. Målet med nettsidene er å markedsføre prosjektet.

Padleleden Bagn–Drammen består av 11 etapper av ulik vanskelighetsgrad. Leden går langs Begnavassdraget, over Sperillen, ned  Begna/Ådalselva til Hønefoss, videre ned Storelva til Tyrifjorden, over til Vikersund og ned Drammensvassdraget til Drammen.

Prosjektet har startet et arbeid for å kunne beskrive og legge til rette for padling langs leden. Mange av etappene er beskrevet, og etter hvert vil det bli publisert etappebeskrivelser og et informasjonshefte. Beskrivelsene vil inneholde vanskelighetsgrad, plasser for å sette ut/ta opp kajakk, egnet parkering, mulige rasteplasser og overnattingsplasser, samt informasjon om stryk og andre hindringer.

Prosjektet vil også lage skilter for å veilede padlere om hvor man kan gå for å komme seg forbi kraftverk, stryk og lignende. Prosjektet har til og med ambisjon om å få laget en egen app som viser padleinformasjon sammenkoblet med data om vær og vannstand.

Forhåpentligvis er det mange padlere som lar seg inspirere til å prøve ut hele eller deler av denne padleleden i vakker norsk natur!

Nettsiden til padleledprosjektet finner du enten ved å klikke på det store bildet nedenfor eller klikke på denne: https://www.padlebagndrammen.no.

Padleleden Bagn–Drammen.
Padleleden Bagn–Drammen. Foto: Prosjektet padleled Bagn–Drammen

Skrevet av Arne Berg 24. april 2021