Vil du jobbe med Skauleisposten?

Skauleisposten 2021
Skauleisposten 2021

Etter at Per Stubbraaten har valgt å trekke seg som redaktør, trenger vi nye krefter i dette arbeidet.

Per overtok som redaktør etter Axel J. Holt i 2014, og for utgavene fra 2015 til i år har han vært redaktør. Per har nå valgt å trekke seg som redaktør, og det betyr at vi trenger deg som ny medarbeider.

Hvis du har lyst til å bidra kan du ta kontakt med Vibeke Tjøm eller Ellen Næsje.

Skrevet av Karsten Lien 5. april 2021