Per Stubbraaten går av som styreleder

Per Stubbraaten.
Per Stubbraaten. Foto: Stein Joar Halvorsen

Dette ble det informert om etter styremøtet mandag 22. februar.

Etter styremøtet i DNT Ringerike mandag 22. februar informerte Per Stubbraaten resten av styret om at han av praktiske årsaker ønsker å gå av som styreleder før tida.

Styrets nestleder Arne Aursland overtar med dette som fungerende styreleder, med umiddelbar virkning. Han fungerer fram til årsmøtet 22. april.

Arne Aursland.
Arne Aursland. Foto: Aud Thorvaldsen

Skrevet av Karsten Lien 26. februar 2021