Vi søker nye styremedlemmer

Foto: Jakob Østheim

Ønsker du å være med og påvirke friluftslivet på Ringerike? DNT Ringerike har ledige styreverv. Vi ønsker at styret skal representere medlemsmassen vår og oppfordrer også yngre kandidater til å ta styreverv. 

Vi ønsker oss et styre med bred samlet kompetanse. Styret behandler saker på vanlig måte og skal være initiativtaker, koordinator og pådriver for ulike prosjekter som fremmer friluftslivet i området vårt. DNT Ringerike har 10 koier spredt fra Åsa i sør til Vassfaret i nordvest, og vi har også tett kontakt med DNT sentralt som inspirerer og hjelper oss i arbeidet.

Per i dag jobber DNT Ringerike mye med koietilbudet, Barnas Turlag, ordinære voksenturer, kajakksatsing og prosjektet DNT Tilrettelagt. Fremover ønsker vi å løfte frivilligheten, og gjennom DNT sentralt er det i 2021 en satsing på kortreist friluftsliv og kyst. DNT Ringerike har en administrasjon med to ansatte i 60 % stilling hver. 

Alle som er medlemmer i DNT Ringerike har anledning til å stille til valg. Er du interessert eller har du forslag til kandidater?

Ta kontakt med valgkomitéen innen 15. februar:

Styret valgt i 2020. Foran de to ansatte.
Styret valgt i 2020. Foran de to ansatte. Foto: Erik Lunde

Skrevet av Ellen Kristine Næsje 9. februar 2021